Kompetencje kluczowe w szkole/ placówce.

Z czym trzeba  się mierzyć ?

Celem szkolenia jest uświadomienie sobie i uczniom wpływu szeroko pojętej edukacji na kształtowanie kompetencji kluczowych. Szkoła czy placówka ma przygotować ucznia do dorosłego życia. Ma dać podwaliny mobilności zawodowej. 

Problematyka szkolenia:

  • Kompetencje kluczowe - podstawy prawne. 
  • Kompetencje w podstawach programowych. 
  • Jak uczyć o kompetencjach kluczowych ? 
  • Co zrobić, by uczniowie chcieli doskonalić kompetencje przyszłości ?.


WYŚLIJ ZGŁOSZENIE ->