TRENER EDUKACJI DOROSŁYCH

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia I - stopnia lub II - stopnia (licencjackie lub magisterskie). Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

UZYSKANE KWALIFIKACJE 

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  dające uprawnienia do prowadzenia zajęć z dorosłymi odbiorcami szkoleń. Studia obejmują wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne związane z pracą trenera. Skierowane są do trenerów, dyrektorów, nauczycieli, pracowników działów personalnych i szkoleniowych oraz do tych osób, które chciałyby pracować jako trenerzy i organizatorzy szkoleń. 

Uprawnienia :

Studia dają uprawnia do prowadzenia wszelkich szkoleń dla dorosłych a także szkoleń w ramach projektów unijnych.

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY


WYŚLIJ ZGŁOSZENIE 

Po wysłaniu zgłoszenia i zebraniu grupy (20 osób) otrzymasz zaproszenie na spotkanie inauguracyjne.