TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia I - stopnia lub II - stopnia (licencjackie lub magisterskie). Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

UZYSKANE KWALIFIKACJE 

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Słuchacz zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, neuropsychologii, neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej. Studia przygotowują do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

CZAS TRWANIA: 3 SEMESTRY


WYŚLIJ ZGŁOSZENIE 

Po wysłaniu zgłoszenia i zebraniu grupy (20 osób) otrzymasz zaproszenie na spotkanie inauguracyjne.