PEDAGOG SPECJALNY EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia I - stopnia lub II - stopnia (licencjackie lub magisterskie). Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

UZYSKANE KWALIFIKACJE 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadające uprawnienia do sprawowania funkcji pedagoga specjalnego w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych. 

CZAS TRWANIA: 3 SEMESTRY


WYŚLIJ ZGŁOSZENIE 

Po wysłaniu zgłoszenia i zebraniu grupy (20 osób) otrzymasz zaproszenie na spotkanie inauguracyjne.