OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - PEDAGOGIKA SPECJALNA Z REWALIDACJĄ

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia I - stopnia lub II - stopnia (licencjackie lub magisterskie). Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

UZYSKANE KWALIFIKACJE 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające repetytorium wiedzy w zakresie pedagogiki specjalnej. Uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

CZAS TRWANIA: 3 SEMESTRY


WYŚLIJ ZGŁOSZENIE 

Po wysłaniu zgłoszenia i zebraniu grupy (20 osób) otrzymasz zaproszenie na spotkanie inauguracyjne.