OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

DORADZTWO I POŚREDNICTWO ZAWODOWE

Dowiedz się więcej  

ORGANIZACJA I ZARZADZANIE OŚWIATĄ - PRAWO W OŚWIACIE

Dowiedz się więcej  

TRENER EDUKACJI DOROSŁYCH

Dowiedz się więcej  

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Dowiedz się więcej  

DOSKONALENIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

Dowiedz się więcej  

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Dowiedz się więcej  

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Dowiedz się więcej  

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z DIAGNOZĄ FUNKCJONALNĄ

Dowiedz się więcej  

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Dowiedz się więcej  

PEDAGOG SPECJALNY EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

Dowiedz się więcej