OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PEDAGOG SPECJALNY EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

Dowiedz się więcej  

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z DIAGNOZĄ FUNKCJONALNĄ

Dowiedz się więcej  

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Dowiedz się więcej  

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Dowiedz się więcej  

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Dowiedz się więcej  

ORGANIZACJA I ZARZADZANIE OŚWIATĄ

Dowiedz się więcej  

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z SOCJOTERAPIĄ

Dowiedz się więcej  

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Dowiedz się więcej  

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - PEDAGOGIKA SPECJALNA Z REWALIDACJĄ

Dowiedz się więcej  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Z OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ZARZADZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

TRENER EDUKACJI DOROSŁYCH

Dowiedz się więcej