Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło działania mające na celu podniesienie jakości edukacji włączającej

CZYTAJ WIĘCEJ

Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycję wynagrodzeń dla nauczycieli.

CZYTAJ WIĘCEJ

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie nadzoru z 25 maja 2021 r., czytamy ...

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

CZYTAJ WIĘCEJ