WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU

ADRESACI KURSU 

  • Kurs przygotowuje do pracy w placówkach wypoczynku jako wychowawca. Uczestnik szkolenia otrzymuje aktualną widzę o zadaniach i obowiązkach wychowawcy placówki wypoczynku.   

PROGRAM KURSU 

  • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 
  • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku 
  • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej 
  • Ruch i rekreacja Turystyka i krajoznawstwo 
  • Zajęcia kulturalno-oświatowe Zajęcia praktyczno-techniczne 
  • Prace społecznie użyteczne 
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników

       

ZAPISZ SIĘ NA KURS