INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 ADRESACI KURSU 

Kurs IODO dedykowany jest dla przyszłych i obecnych Inspektorów Ochrony Danych. O osób odpowiedzialnych za wdrożenie RODO w organizacji. Administratorów danych oraz przedstawicieli szczebla kierowniczego administratora - specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w swojej organizacji - małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą poznać swoje obowiązki wynikające z aktualnych przepisów prawa.

PROGRAM KURSU

 • ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE RODO 
 • PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 • ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 • PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 • UPRAWNIENIA OSÓB, OBOWIĄZEK INFORMACYJNY BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 
 • UDOSTĘPNIENIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 • REJESTROWANIE CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW 
 • FUNKCJE I ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 
 • WPROWADZENIE DO BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 
 • WEWNĘTRZNE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 
 • UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 • WPROWADZENIE DO ANALIZY RYZYKA

 ILOŚĆ GODZIN - 20


ZAPISZ SIĘ NA KURS