STUDIA

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia I - stopnia lub II - stopnia (licencjackie lub magisterskie). Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  1. DORADZTWO I POŚREDNICTWO ZAWODOWE
  2. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE OŚWIATĄ - PRAWO W OŚWIACIE
  3. TRENER EDUKACJI DOROSŁYCH
  4. INTEGRACJA SENSORYCZNA
  5. DOSKONALENIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH
  6. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA-EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
  7. EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Zgłoszenie jest rejestrowane a kandydat zostanie poinformowany o utworzeniu się grupy i zaproszony na spotkanie organizacyjne. Po wypełnieniu dokumentów i podpisaniu umowy staje się studentem. W przypadku zebrania 15-20 osób na studia, zajęcia będą się odbywały w miejscu rekrutacji.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE 

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz zaproszenie na spotkanie inauguracyjne.