SZKOLENIE PPOŻ

Celem szkolenia przeciwpożarowego jest zapoznanie z zasadami prawa pracy oraz koniecznej ochrony przeciwpożarowej. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę z organizacji ochrony przeciwpożarowej. Dowiedzą się również, jakie są obowiązki osób fizycznych oraz prawnych w zakresie zapobiegania pożarom w użytkowanych budynkach, obiektach. Szkolenie dotyczy również zagrożenia pożarowego dla danego obiektu, jak również zasad przeciwdziałania powstawaniu oraz rozprzestrzenianiu się pożaru. Uczestnicy poznają zasady posługiwania się gaśnicą oraz innymi urządzeniami pożarniczymi.

ZOBACZ OFERTĘ I WYŚLIJ ZGŁOSZENIE ->