SZKOLENIA PRACODAWCÓW

Szkolenie dla pracodawców pełniących zadania służby BHP.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy samodzielnie wykonują w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • zatrudniają do 10 pracowników
  • zatrudniają do 50 pracowników i są zakwalifikowani do III kategoria ryzyka zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 5 marca 2018 r.


ZOBACZ OFERTĘ I WYŚLIJ ZGŁOSZENIE ->