ORGANIZACJA I ZARZADZANIE OŚWIATĄ - PRAWO W OŚWIACIE


ORGANIZACJA I ZARZADZANIE OŚWIATĄ - PRAWO W OŚWIACIE

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia I - stopnia lub II - stopnia (licencjackie lub magisterskie). Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

UZYSKANE KWALIFIKACJE 

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  dające uprawnienia do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie. Dodatkowo otrzymują pakiet aktualnej wiedzy w zakresie prawa oświatowego. 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY


WYŚLIJ ZGŁOSZENIE 

Po wysłaniu zgłoszenia i zebraniu grupy (20 osób) otrzymasz zaproszenie na spotkanie inauguracyjne.