STUDIA


OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

DORADZTWO I POŚREDNICTWO ZAWODOWE

Dowiedz się więcej  

ORGANIZACJA I ZARZADZANIE OŚWIATĄ - PRAWO W OŚWIACIE

Dowiedz się więcej  

TRENER EDUKACJI DOROSŁYCH

Dowiedz się więcej  

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Dowiedz się więcej  

DOSKONALENIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

Dowiedz się więcej  

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Dowiedz się więcej  

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Dowiedz się więcej