Oświata


W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie nadzoru z 25 maja 2021 r., czytamy ...

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

CZYTAJ WIĘCEJ