Nasze badania

10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

Prawo oświatowe ...

Zasady związane z prawem oświatowym są ściśle powiązane z zadaniami systemu oświaty. Do zadań stawianych przed systemem oświaty należą:
- obowiązek zapewnienia każdemu obywatelowi polskiemu równego dostępu do oświaty,
- nieodpłatność pobieranej nauki w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy,
- obowiązek działania zgodnie z dobrem uczniów (zawarty przede wszystkim w art. 4 ustawy o systemie oświaty i art. 6 ustawy – Karta Nauczyciela),
- szeroka ochrona prawna nauczycieli,
- zapewnienie każdemu nauczycielowi i uczniowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
- poszanowanie godności każdego ucznia i jego prawa do nauki.

Czytaj więcej...

Uczeń w prawie oświatowym

Według polskiego prawa oświatowego, osoby do ukończenia 18. roku życia podlegają:

- obowiązkowi nauki –  od urodzenia do 18 roku życia, 

- obowiązkowi szkolnemu – podegają wszyscy zamieszkujący dany obwód szkolny w wieku od 6 do do ukończenia gimnazjum, nie później jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Uczeń po ukończeniu 18 roku życia ma prawo do pobierania nauki.

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.