10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek

Akademia Wiedzy – Niepubliczna Placówka Doskonalenia zaprasza do skorzystania z kompleksowego wspomagania szkół i placówek. Obejmować ono będzie kilka etapów, poczynając od przeprowadzonej wspólnie ze szkołą diagnozy potrzeb poprzez zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju szkoły, towarzyszenie szkole w trakcie wdrażania zaplanowanych działań aż po wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków do dalszej pracy.

Etap pierwszy – kontakt z dyrektorem szkoły - placówki.
• Prezentacja założeń i sposobu wdrażania indywidualnej ścieżki rozwoju szkoły.
• Analiza dostępnych informacji o szkole.
• Diagnoza i wstępne ustalenie obszaru rozwojowego.
• Prezentacja oferty szkoleniowej i ustalenie indywidualnej ścieżki rozwoju szkoły.
Etap drugi - spotkanie z radą pedagogiczną.
• Diagnoza i ustalenie obszaru rozwojowego.
• Wybranie zespołu zadaniowego.
• Omówienie elementów Kompleksowego wspomagania szkoły - placówki.
• Prezentacja i wybór oferty szkoleniowej.
Etap trzeci - konsultacje dla zespołu zadaniowego.
• Opracowanie planu wspomagania szkoły - placówki, w którym uwzględnione zostały propozycje z oferty szkoleniowej. Opracowany plan będzie zawierał m.in.: cele i harmonogram działań, liczbę godzin doskonalenia, czas realizacji szkoleń oraz zasady uczestnictwa nauczycieli w poszczególnych formach doskonalenia.
Etap czwarty - realizacja planu kompleksowego wspomagania.
• Realizacja zaplanowanych działań w indywidualnej ścieżce rozwoju szkoły.
Etap piąty - monitorowanie i realizacja indywidualnej ścieżki rozwoju szkoły.
• Pomoc nauczycielom we wdrożeniu działań zapisanych w planie wspomagania szkoły do praktyki szkolnej.
• Monitoring i ewaluacja realizacji ścieżki rozwojowej w szkole.
Etap szósty - przygotowanie sprawozdania, wniosków i rekomendacji.
• Określenie poziomu osiągnięcia założonych celów.
• Dyskusja i refleksja nad dalszym rozwojem szkół.

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.