Kurs - Profesjonalny animator kultury

Kurs "Profesjonalny animator kultury"

Program kursu:

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie.

Spotkanie organizacyjne 16.02.2017 godz. 16:30

Uczestnik otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

LINK DO ZGŁOSZENIA NA KURS