Nasze badania

10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

Kurs - Profesjonalny animator kultury

Kurs "Profesjonalny animator kultury"

Program kursu:

  • - podstawy prawne regulujące dziedzinę kultury; 
  • - prawa autorskie i pokrewne; 
  • - polityka kulturalna państwa; 
  • - ekonomika kultury, rynek, marketing, zarządzanie ryzykiem; 
  • - organizacja imprez kulturalnych; 
  • - organizacja imprez rekreacyjnych, wycieczek; 
  • - metodyka zajęć artystycznych; 
  • - pedagogika i psychologia w pracy animatora kultury; 
  • - pozyskiwanie funduszy na działalność kulturalną; 
  • - projekt imprezy kulturalnej (rekreacyjnej) 

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie.

Spotkanie organizacyjne 16.02.2017 godz. 16:30

Uczestnik otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

LINK DO ZGŁOSZENIA NA KURS

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.