DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy.”
- Paulo Coelho -


W Dniu Edukacji wszystkim nauczycielom, pracownikom szkół i placówek, samych słonecznych dni, spełniania się w pracy z uczniami

życzy

          Zespół Akademii Wiedzy