ROZDANIE DYPLOMÓW


Szanowni Państwo,
rozdanie dyplomów studiów podyplomowych "Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera" planowane jest na wrzesień, po przerwie urlopowej. O terminie i formie odbioru dyplomów zostaną Państwo poinformowani drogą e-mail. Informacja dotyczy grup w Olsztynie, Wieluniu i Czerwiennem.