STUDIA


STUDIA

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia I - stopnia lub II - stopnia (licencjackie lub magisterskie). Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  1. ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  2. ROLNICZE STUDIA KWALIFIKACYJNE
  3. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA
  4. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • kwestionariusz osobowy,
  • umowa o naukę,
  • 1 zdjęcie,  
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów.

Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Zgłoszenie jest rejestrowane a kandydat zostanie poinformowany o utworzeniu się grupy i zostanie zaproszony na spotkanie organizacyjne. Po wypełnieniu dokumentów i podpisaniu umowy staje się studentem. W przypadku zebrania 20 osób na studia, zajęcia będą się odbywały w miejscu rekrutacji.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE