KURS - OCHRONY DANYCH


KURS - OCHRONY DANYCH

Cel kursu

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, które pozwolą w sposób efektywny i samodzielny zapewnić zgodność organizacji z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Program kursu

Kurs IOD dedykowany jest dla:
- przyszłych i obecnych Inspektorów Ochrony Danych
- osób odpowiedzialnych za wdrożenie RODO w organizacji
- osób zajmujących się ochroną danych osobowych w organizacji, w których nie został powołany IOD
- administratorów danych oraz przedstawicieli szczebla kierowniczego administratora
- specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w swojej organizacji
- małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą poznać swoje obowiązki wynikające z aktualnych przepisów prawa
- dla wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych, również osób fizycznych