STUDIA


STUDIA

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia I - stopnia lub II - stopnia (licencjackie lub magisterskie). Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  1. EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
  2. DOSKONALENIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH
  3. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE OŚWIATĄ - PRAWO W OŚWIACIE
  4. ROLNICZE STUDIA KWALIFIKACYJNE   
  5. EWALUACJA SZKOLNA  
  6. TRENER EDUKACJI DOROSŁYCH 
  7. DIAGNOZA WAD POSTAWY Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I TERAPIĄ POPRZEZ RUCH   
  8. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z KOMUNIKACJĄ ALTERNATYWNĄ  
  9. INTEGRACJA SENSORYCZNA Z CERTYFIKATEM DIAGNOZY I TERAPII SI OŚRODKA TERAPII OS Bambans Hiszpania   
  10. DIAGNOZA, EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z MODUŁEM PEDAGOGIKI WŁĄCZAJĄCEJ I MODUŁEM PEDAGOGIKI SPECJALNEJ  

Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Zgłoszenie jest rejestrowane a kandydat zostanie poinformowany o utworzeniu się grupy i zostanie zaproszony na spotkanie organizacyjne. Po wypełnieniu dokumentów i podpisaniu umowy staje się studentem. W przypadku zebrania 15-20 osób na studia, zajęcia będą się odbywały w miejscu rekrutacji.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE 

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz zaproszenie na spotkanie inauguracyjne.