STUDIA


STUDIA

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia I - stopnia lub II - stopnia (licencjackie lub magisterskie). Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 1. DORADZTWO I POŚREDNICTWO ZAWODOWE Z COACHINGIEM 
 2. DOSKONALENIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH
 3. LOGOPEDIA SZKOLNA 
 4. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE OŚWIATĄ - PRZYWÓDZTWO EDUKACYJNE
 5. PEDAGOGIKA SZKOLNA Z ZAJĘCIAMI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYMI
 6. RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA
 7. SOCJOTERAPIA Z RESOCJALIZACJĄ
 8. STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, ROZWIJANIE UZDOLNIEŃ I UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ
 9. TERAPIA PEDAGOGICZNA Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy,
 • umowa o naukę,
 • 1 zdjęcie,  
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów.

Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Zgłoszenie jest rejestrowane a kandydat zostanie poinformowany o utworzeniu się grupy i zostanie zaproszony na spotkanie organizacyjne. Po wypełnieniu dokumentów i podpisaniu umowy staje się studentem. W przypadku zebrania 20 osób na studia, zajęcia będą się odbywały w miejscu rekrutacji.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE 

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz zaproszenie na spotkanie inauguracyjne.