STUDIA


STUDIA

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia I - stopnia lub II - stopnia (licencjackie lub magisterskie). Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy,
  • umowa o naukę,
  • 1 zdjęcie,  
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów.

Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Zgłoszenie jest rejestrowane a kandydat zostanie poinformowany o utworzeniu się grupy i zostanie zaproszony na spotkanie organizacyjne. Po wypełnieniu dokumentów i podpisaniu umowy staje sie studentem. W przypadku zebrania 20 osób na studia, zajęcia będą się odbywały w miejscu rekrutacji.

ZOBACZ OFERTĘ

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE