STUDIA


STUDIA

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia I - stopnia lub II - stopnia (licencjackie lub magisterskie). Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  1. DOSKONALENIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH   2400 PLN
  2. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE OŚWIATĄ - PRAWO W OŚWIACIE   2400 PLN
  3. ROLNICZE STUDIA KWALIFIKACYJNE   2400 PLN  
  4. EWALUACJA SZKOLNA   2500 PLN
  5. TRENER EDUKACJI DOROSŁYCH   2800 PLN
  6. DIAGNOZA WAD POSTAWY Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I TERAPIĄ POPRZEZ RUCH   3050 PLN
  7. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z KOMUNIKACJĄ ALTERNATYWNĄ   3700 PLN
  8. INTEGRACJA SENSORYCZNA Z CERTYFIKATEM DIAGNOZY I TERAPII SI OŚRODKA TERAPII OS Bambans Hiszpania   3800 PLN + (opcjonalnie certyfikat 350 PLN)
  9. DIAGNOZA, EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z MODUŁEM PEDAGOGIKI WŁĄCZAJĄCEJ I MODUŁEM PEDAGOGIKI SPECJALNEJ   3800 PLN (opcjonalnie certyfikat 350 PLN)

Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Zgłoszenie jest rejestrowane a kandydat zostanie poinformowany o utworzeniu się grupy i zostanie zaproszony na spotkanie organizacyjne. Po wypełnieniu dokumentów i podpisaniu umowy staje się studentem. W przypadku zebrania 15-20 osób na studia, zajęcia będą się odbywały w miejscu rekrutacji.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE 

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz zaproszenie na spotkanie inauguracyjne.