SZKOLENIE PPOŻ


SZKOLENIE PPOŻ

Celem szkolenia przeciwpożarowego jest zapoznanie z zasadami prawa pracy oraz koniecznej ochrony przeciwpożarowej. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę z organizacji ochrony przeciwpożarowej. Dowiedzą się również, jakie są obowiązki osób fizycznych oraz prawnych w zakresie zapobiegania pożarom w użytkowanych budynkach, obiektach. Szkolenie dotyczy również zagrożenia pożarowego dla danego obiektu, jak również zasad przeciwdziałania powstawaniu oraz rozprzestrzenianiu się pożaru. Uczestnicy poznają zasady posługiwania się gaśnicą oraz innymi urządzeniami pożarniczymi.