POMOC PRZEDMEDYCZNA


POMOC PRZEDMEDYCZNA

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych. Kurs przygotowuje uczestników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy powinien zareagować w razie wypadków i stanu zagrożenia życia, które mogą wystąpić w miejscu pracy. Uczestnik szkolenia powinien prawidłowo ocenić sytuację, skutecznie wezwać pomoc oraz w razie konieczności, udzielić pierwszej pomocy.